แท็กซี่กรุงเทพไปกำแพงเพชร

เหมาแท็กซี่ไปกำแพงเพชร,อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร ปางศิลาทอง ไทรงาม
คลองลาน พรานกระต่าย ทรายทองวัฒนา
ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง โกสัมพีนคร
ลานกระบือ บึงสามัคคี  

แท็กซี่เหมาไปกำแพงเพชร

กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร ระยะทาง 354 กิโลเมตร

ประเภทรถ ราคา/กม. ราคาส่ง/เที่ยว ราคาไปกลับ(1 วัน)
แท็กซี่คันเล็ก 9 ฿3,186 ฿4,686
แท็กซี่คันใหญ่ 10 ฿3,540 ฿5,040
รถยนต์ส่วนตัว 11 ฿3,894 ฿5,394
รถตู้ 15 ฿5,310 ฿7,810

*หมายเหตุ: ราคานี้รวมน้ำมัน คนขับ  (ยังไม่รวมทางด่วน และค่าจอดตามสถานที่ต่างๆ กรณีจอดพักหรือแวะทานข้าว ซื้อของฝากต่างๆ)

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด