บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด


รถตู้เช่า ไปเชียงใหม่

฿2,500/วัน

*หมายเหตุ : ในพื้นที่ 1,800 บาท/วัน

 ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน

 ค่าจอด(ถ้ามี)

 ค่าที่พัก 500 บาท/คืน(ต่างจังหวัด)

 เวลาทำงาน 11 ชม./วัน

 OT 150 บาท/ชม.

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 696 กม.

จำนวนวัน ค่าบริการ
1 วัน ฿2,500
2 วัน ฿4,900
3 วัน ฿6,800
4 วัน ฿8,600
5 วัน ฿10,400