...

แนะนำการใช้

1.กดตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือพิมพ์ค้นหา

2.คลิกเลือกข้อความที่ขึ้นมาให้อัตโนมัติเท่านั้น ระบบถึงจะคำนวน

3.ระบบคำนวนระยะทาง และสถานที่ต่างๆ อ้างอึงมาจาก Google Maps

เลือกค้นหาสถานที่ ต้นทาง

เลือกค้นหาสถานที่(ปลายทางของคุณ)