เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปจันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีเขาสูงสุดในภาคตะวันออกคือเขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 เช่ารถตู้ไปจันทบุรี 0923561933เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแหลมสิงห์ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอขลุง เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอท่าใหม่ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเมืองจันทบุรี เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอนายายอาม เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอมะขาม เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแก่งหางแมว เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเขาคิชฌกูฏ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอสอยดาว เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอโป่งน้ำร้อ

จำนวนเช่า ค่าเช่า+ที่พัก(ไม่รวมน้ำมัน)
1 วัน (ในตัวเมือง) ฿2,000
2 วัน 1 คืน ฿4,500
3 วัน 2 คืน ฿7,000
4 วัน 3 คืน ฿9,500
5 วัน 4 คืน ฿12,000

*หมายเหตุ

  • เวลาทำงาน อยู่ในพื้นที่ 10 ชม./วัน
  • เวลาเดินทาง 12 ชม./วันเริ่มนับจากเวลานัดหมาย จนสิ้นสุดการใช้รถ
  • ค่าล่วงเวลา ฿200/ชม.
  • จองในนามนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% จากค่าบริการ
จำนวนเช่า เหมารวมทุกอย่าง
1 วัน(ไปกลับ) ฿4,500
2 วัน 1 คืน ฿6,600
3 วัน 2 คืน ฿10,500
4 วัน 3 คืน ฿14,000
5 วัน 4 คืน ฿17,500
เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี,จังหวัดจันทบุรี,แท็กซี่ไปจันทบุรี รถตู้เช่าจันทบุรี เช่ารายวัน เช่ารายเดือน เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน บริษัททัวร์ต่างๆ ผู้ประกอบการทุกแห่ง เช่ารถตู้ ใช้กิจการส่วนตัว เช่าไปต่างจังหวัด รับส่งสนามบิน ทัวร์เที่ยว ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอีสานเป็นต้

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี

รถตู้เช่าจันทบุรี เช่ารายวัน เช่ารายเดือน เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน บริษัททัวร์ต่างๆ ผู้ประกอบการทุกแห่ง เช่ารถตู้ ใช้กิจการส่วนตัว เช่าไปต่างจังหวัด รับส่งสนามบิน ทัวร์เที่ยว ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอีสานเป็นต้น

Yummly Print Twitter