บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

������������������������������-���������������������������

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปจันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีเขาสูงสุดในภาคตะวันออกคือเขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 เช่ารถตู้ไปจันทบุรี 0923561933 เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแหลมสิงห์ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอขลุง เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอท่าใหม่ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเมืองจันทบุรี เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอนายายอาม เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอมะขาม เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอแก่งหางแมว เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอเขาคิชฌกูฏ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอสอยดาว เช่ารถตู้ เหมารถตู้ไปอำเภอโป่งน้ำร้อน

จังหวัดจันทบุรี

ระยะทาง: 245 กิโลเมตร

เวลาเดินทาง: 4-5 ชั่วโมง

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี

เช่ารถตู้จันทบุรี,รถตู้ไปจันทบุรี,เหมารถตู้ไปจันทบุรี

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,000 -
2 วัน 1 คืน ฿3,600 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿5,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿7,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿9,400 ฿2,000

×

ค่าเช่ารายวัน

������������������������������-���������������������������

2,000 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด