บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

������������������������������������������������������

กรุงเทพไปเชียงใหม่ เหมารถตู้ เช่ารถตู้ ไปจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากกรุงเทพฯ 696 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมงกว่า บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด เปิดบริการรถให้เช่า พร้อมคนขับ  เช่ารถตู้ในเมืองเชียงใหม่ เที่ยวเมืองเชียงใหม่
เช่ารถตู้ เหมารถตู้ ไปเชียงใหม่
- ระยะทาง 696 กิโลเมตร
- เวลาทำงาน 11 ชั่วโมง
เริ่มต้นที่ : ฿2,500
เช่ารถตู้ไปเชียงใหม่ โทร. 092 356 1933 เช่ารถตู้,เหมารถตู้ไปเชียงใหม่,บริการรถตู้เชียงใหม่,รถตู้ไปเชียงใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ บริการ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ รถตู้รับจ้าง รถตู้ไปเชียงใหม่บริการให้คำปรึกษาเรื่องเดินทางไปต่างจังหวัดเช่ารถตู้ไปอำเภอเมืองเชียงใหม่,เช่ารถตู้ไปอำเภอสันกำแพง,เช่ารถตู้ไปอำเภอหางดง,เช่ารถตู้ไปอำเภอพร้าว,เช่ารถตู้ไปอำเภดอยสะเก็ด,เช่ารถตู้ไปอำเภอแม่วาง,เช่ารถตู้ไปอำเภอสารภี,เช่ารถตู้ไปอำเภอสันทราย,เช่ารถตู้ไปอำเภอแม่ริม,เช่ารถตู้ไปอำเภอดอยหล่อ,เช่ารถตู้ไปอำเภอแม่แตง,เช่ารถตู้ไปอำเภอสันป่าตอง,เช่ารถตู้ไปอำเภอไชยปราการ,เช่ารถตู้ไปอำเภอแม่ออน,เช่ารถตู้ไปอำเภอดอยเต่า,เช่ารถตู้ไปอำเภอแม่อาย,เช่ารถตู้ไปอำเภอฝาง,เช่ารถตู้ไปอำเภอเวียงแหง,เช่ารถตู้ไปอำเภอจอมทอง,เช่ารถตู้ไปอำเภอฮอด,เช่ารถตู้ไปอำเภอแม่แจ่ม,เช่ารถตู้ไปอำเภอสะเมิง,เช่ารถตู้ไปอำเภอเชียงดาว,เช่ารถตู้ไปอำเภอกัลยาณิวัฒนา,เช่ารถตู้ไปอำเภออมก๋อย

เช่ารถตู้,เหมารถตู้,รถตู้เชียงใหม่,รถตู้ไปเชียงใหม่,บริการรถตู้เช่าเชียงใหม่

เช่ารถตู้,เหมารถตู้,รถตู้เชียงใหม่,รถตู้ไปเชียงใหม่,บริการรถตู้เช่าเชียงใหม่

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,500 -
2 วัน 1 คืน ฿4,900 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿6,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿8,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿10,400 ฿2,000

×

ค่าเช่ารายวัน

������������������������������������������������������

2,500 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด