บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

เช่ารถตู้,รถตู้ไปบุรีรัมย์,เช่ารถตู้บุรีรัมย์,เหมารถตู้ไปบุรีรัมย์

เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ

จำนวน ค่าบริการ ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)

1 วัน

฿2,500 -

2 วัน 1 คืน

฿4,900 ฿500

3 วัน 2 คืน

฿6,800 ฿1,000

4 วัน 3 คืน

฿8,600 ฿1,500

5 วัน 4 คืน

฿10,400 ฿2,000

รถตู้เช่าบุรีรัมย์ เช่ารายวัน เช่ารายเดือน เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐและเอกชน บริษัททัวร์ต่างๆ  ผู้ประกอบการทุกแห่ง เช่ารถตู้ ใช้กิจการส่วนตัว  เช่าไปต่างจังหวัด รับส่งสนามบิน ทัวร์เที่ยว ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอีสานเป็นต้น เช่ารถตู้ไปบุรีรัมย์ 

1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2. อำเภอลำปลายมาศ 3. อำเภอห้วยราช
4. อำเภอนางรอง 5. อำเภอหนองกี่ 6. อำเภอชำนิ
7. อำเภอบ้านด่าน 8. อำเภอหนองหงส์ 9. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
10. อำเภอปะคำ 11. อำเภอประโคนชัย 12. อำเภอกระสัง
13. อำเภอโนนดินแดง 14. อำเภอสตึก 15. อำเภอพุทไธสง
16. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17. อำเภอโนนสุวรรณ 18. อำเภอนาโพธิ์
19. อำเภอบ้านกรวด 20. อำเภอละหานทราย 21. อำเภอพลับพลาชัย
22. อำเภอแคนดง 23. อำเภอคูเมือง  

เช่ารถตู้,รถตู้ไปบุรีรัมย์,เช่ารถตู้บุรีรัมย์,เหมารถตู้ไปบุรีรัมย์

เช่ารถตู้,รถตู้ไปบุรีรัมย์,เช่ารถตู้บุรีรัมย์,เหมารถตู้ไปบุรีรัมย์

×

ค่าเช่ารายวัน

��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

2,500 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด