บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������������

เช่ารถตู้เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ บริการรถตู้เช่าในเมืองเชียงใหม่ ราคาเช่ารถตู้ในเมืองเชียงใหม่เรื่มต้นที่ 1,800 บาทเท่านั้น ราคาไม่รวมน้ำมัน สามารถเดินทางไปเที่ยวอำเภอต่างๆดังนี้

1. เมืองเชียงใหม่ 2. สันกำแพง
3. หางดง 4. พร้าว
5. ดอยสะเก็ด 6. แม่วาง
7. สารภี 8. สันทราย
9. แม่ริม 10. ดอยหล่อ
11. แม่แตง 12. สันป่าตอง
13. ไชยปราการ 14. แม่ออน
15. ดอยเต่า 16. แม่อาย
17. ฝาง 18. เวียงแหง
19. จอมทอง 20. ฮอด
21. แม่แจ่ม 22. สะเมิง
23. เชียงดาว 24. กัลยาณิวัฒนา
25. อมก๋อย  
จำนวน ค่าเช่า/วัน ค่าที่พัก(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿2,500 -
2 วัน 1 คืน ฿4,900 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿6,800 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿8,600 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿10,400 ฿2,000

ค่าบริการต่อรองได้

ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน ค่าจอด(ถ้ามี)

เวลาทำงาน12 ชม./วัน(ในพื้นที่ 10ชม.)

ค่าล่วงเวลา 150 บาท/ชม.

แนะนำเหมาจ่ายน้ำมัน

กม.ละ 5 บาท จ่ายตามระยะทางจริง

ประหยัดคุ้มสำหรับลูกค้าใช้รถน้อย

กรุงเทพไปเชียงใหม่ เหมารถตู้ เช่ารถตู้ ไปจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากกรุงเทพฯ 696 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมงกว่า บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด เปิดบริการรถให้เช่า พร้อมคนขับ  เช่ารถตู้ในเมืองเชียงใหม่ เที่ยวเมืองเชียงใหม่

เช่ารถตู้,เหมารถตู้,รถตู้เชียงใหม่,รถตู้ไปเชียงใหม่,บริการรถตู้เช่าเชียงใหม่

เช่ารถตู้,เหมารถตู้,รถตู้เชียงใหม่,รถตู้ไปเชียงใหม่,บริการรถตู้เช่าเชียงใหม่

×

ค่าเช่ารายวัน

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������������

2,500 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

เพิ่มเพื่อนผ่าน คิวอาร์โค้ด

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด