บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

สุรินทร์(Surin)เช่ารถตู้

flower flower
เช่ารถตู้ไปสุรินทร์ 0923561933 บริการ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ รถตู้รับจ้าง รถตู้ไปสุรินทร์ กรุงเทพไปสุรินทร์ เหมารถตู้จากกรุงเทพไปสุรินทร์ เหมารถตู้จากสุรินทร์มากรุงเทพ บริการรถตู้รับส่งจังหวัดสุรินทร์ 
เช่ารถตู้รายวัน-พร้อมคนขับ
จำนวนเช่า ราคาเช่า
✅ 1 วัน  2,500 บาท/วัน
✅ 4 วันขึ้นไป 2,200 บาท/วัน
รถตู้ไปอำเภอเมืองสุรินทร์
รถตู้ไปอำเภอ สำโรงทาบ
รถตู้ไปอำเภอ จอมพระ
รถตู้ไปอำเภอ สนม
รถตู้ไปอำเภอปราสาท
รถตู้ไปอำเภอโนนนารายณ์
รถตู้ไปอำเภอรัตนบุรี
รถตู้ไปอำเภอเขวาสินรินทร์
รถตู้ไปอำเภอศีขรภูมิ
รถตู้ไปอำเภอชุมพลบุรี
รถตู้ไปอำเภอท่าตูม
รถตู้ไปอำเภอลำดวน
รถตู้ไปอำเภอกาบเชิง
รถตู้ไปอำเภอบัวเชด
รถตู้ไปอำเภอ ศรีณรงค์
รถตู้ไปอำเภอพนมดงรัก
รถตู้ไปอำเภอสังขะ
 
เงื่อนไขการจอง
1.  มัดจำค่าบริการ 500 บาท/วัน/คัน
2. ส่งรายละเอียด การเดินทาง วันที่/เวลา/จำนวนผู่โดยสาร/จุดรับ/จุดส่ง/เบอร์ติดต่อ/ชื่อผู้จอง
3. ทางบริษัท ออกใบจองให้คุณลูกค้า หลังมัดจำค่าบริการแล้ว
**หมายเหตุ /หากคุณลูกค้าจองในนามนามบริษัท ให้แจ้งด้วยครับ
เข่ารถตู้สุรินทร์,เหมารถตู้สุรินทร์,รถตู้ไปสุรินทร์,บริการรถตู้สุรินทร์
เข่ารถตู้สุรินทร์,เหมารถตู้สุรินทร์,รถตู้ไปสุรินทร์,บริการรถตู้สุรินทร์
แนะนำ 2 ทางเลือกที่ดีที่สุด
เช่ารถแบบไม่รวมน้ำมัน 
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- ไม่รวม น้ำมัน+ทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
- น้ำมันคนรถจะเติมเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าเติมเองจนจบงาน
 เช่ารถแบบเหมาจ่าย ประหยัดกว่า (แนะนำ)
- คิดค่าเช่ารถ+คนขับ+ที่พัก
- น้ำมัน คิดตามระยะทางที่ใช้จริง กม.ละ 5 บาท โดยการนำระยะทางเริ่มต้น-จนสิ้นสุดการใช้รถมาคำนวน
- ไม่รวมทางด่วน+ค่าจอด
- เวลาทำงาน เดินทาง 12ชม./วัน (อยู่ในพื้นที่ 10ชม./วัน)
- ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
×

ค่าเช่ารายวัน

สุรินทร์(Surin)เช่ารถตู้

2,500 บาท/วัน

ค่าบริการรับ-ส่งต่อเที่ยว

✅แนะนำ download app

✅ระบบคำนวนระยะทาง ค่าบริการให้อัตโนมัติ
 

✅รับ-ส่งสนามบิน เหมาไปต่างจังหวัด

✅บริการทั่วไทย 

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด